Dây chuyền sản xuất
1> 12000T Gia công rèn

2> Dây chuyền xử lý nhiệt

3> Dòng máy

4> Đường sơn